Frågor och svar

Är det här ett nytt betygssystem?

Nej. Skolverket har reviderat kunskapskraven inom ramarna för det befintliga betygssystemet. Det är riksdag och regering som bestämmer om betygssystemet ska ändras.