Frågor och svar

Kommer de nya kunskapskraven att innebära någon skillnad för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer?

De nya kursplanerna har mindre omfattande och detaljerade kunskapskrav. Det kan öka möjligheterna för dig som har någon typ av funktionsnedsättning att på olika sätt visa vad du kan inom de områden som kunskapskraven pekar ut.