Frågor och svar

Är det här ett nytt betygssystem?

Nej, det är samma betygssystem med betygsskalan A−F.