Frågor och svar

Är det här ett nytt betygssystem?

Nej, det är samma betygssystem med A−F och kunskapskraven är konstruerade på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att kunskapskraven är kortare och innehåller färre detaljer än tidigare.