Frågor och svar

Kommer de nya kunskapskraven att innebära någon skillnad för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer?

De ändrade kursplanerna har mindre omfattande och detaljerade kunskapskrav. Det kan öka möjligheterna för den som har någon typ av funktionsvariation att på olika sätt visa vad hen kan eftersom det inte lika ofta står att kunskaperna måste redovisas på ett visst sätt.