Frågor och svar

Kommer det att bli lättare att förstå vad som krävs för att få ett visst betyg nu?

Betygskriterierna kommer att bli enklare att läsa och förstå eftersom de är kortare, innehåller färre detaljer och är formulerade på ett enklare sätt. Men det kan vara svårt för dig som elev att på egen hand förstå kriterierna utan det sammanhang som undervisningen ger. Be läraren att förklara för dig vad som krävs för olika betyg.