Nyanlända barns rätt till utbildning

Här hittar du information om vad som gäller om nyanlända barns rätt till utbildning.

Vilken utbildning har du rätt till?

Om du är nyanländ i Sverige har du rätt till utbildning i följande skolformer:

Det finns vissa skillnader beroende på om du är folkbokförd i Sverige eller om du söker asyl i Sverige. Om du söker asyl i Sverige måste du börja gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan innan du har fyllt 18 år. Om du är folkbokförd i Sverige kan du börja på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan även efter att du har fyllt 18 år. De allra flesta barn som är folkbokförda har också skolplikt vilket innebär att de måste gå i skolan.

När ska du börja skolan?

Om du söker asyl i Sverige ska skolan ta emot dig så snart som möjligt. Skolan bör ta emot dig inom en månad efter att du har kommit till Sverige.

Vem ansvarar för att du får utbildning?

Det är din hemkommun som ansvarar för att du får den utbildning du har rätt till. I de flesta fall är hemkommunen samma kommun som man bor i.

Vilken årskurs ska du börja i?

Det är skolan som bestämmer vilken årskurs du ska börja i. Det beror på hur gammal du är, om du har gått i skolan förut och hur mycket du kan.

Senast uppdaterad 11 februari 2022