Årets skolbibliotek 2021

Vallastadens skola i Linköpings kommun får utmärkelsen Årets skolbibliotek. Utmärkelsen delas årligen av Nationella skolbiblioteksgruppen.

Juryns motivering: Verksamheten vid Vallastadens fokusbibliotek visar hur viktigt det är med en medveten och långsiktig satsning på skolbibliotek från skolhuvudmannens sida. Vallastadens skola har elever i såväl grundskolan som grundsärskolan vilket ställer krav på en flexibel och anpassad skolbiblioteksverksamhet.

Skolbibliotekarier och pedagogisk personal samarbetar kring ett brett spektrum av olika läsfrämjande insatser, som också ger dokumenterat goda resultat. Juryn vill särskilt lyfta fram det samarbete som etablerats mellan skolbiblioteket och fritidshemmet.

Pandemirestriktionerna har inneburit krav på omställningar och personalen på Vallastadens fokusbibliotek har på ett kreativt sätt hittat vägar för fortsatt verksamhet även under 2021.

Juryns två hedersomnämnanden går till Sandsbro skola, Växjö, och Lindeskolan, Lindesberg.

Tidigare vinnare

Årets skolbibliotek 2020: Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg

Årets skolbibliotek 2019: Alléskolan i Åtvidaberg

Årets skolbibliotek 2018: Gymnasiebiblioteket på Bessemerskolan i Sandviken

Årets skolbibliotek 2017: Bibliotekarier och skolbibliotek som samarbetar i Kävlinge

Årets skolbibliotek 2016: gymnasieskolan Polhem i Lund

Årets skolbibliotek 2015: Hjulsbroskolan i Linköping

Årets skolbibliotek 2014: Centrumskolan i Växjö

Årets skolbibliotek 2013: Celsiusskolan i Uppsala

Årets skolbibliotek 2012: Nacka gymnasiebibliotek 

Årets skolbibliotek 2011: Norra Fäladens skolområde i Lund

Senast uppdaterad 13 januari 2022