Skolbiblioteken under coronapandemin

 Boksamtal online och lektioner om källkritik på distans. I och med det nya coronaviruset har skolbiblioteken skalat upp sitt digitala stöd till lärare och elever. Många skolbibliotekarier har berättat för oss om hur de jobbar under pågående pandemi.

en dator och rosa hörlurar

Skolbiblioteken skalar upp det digitala stödet

Det finns mycket stöd som skolbibliotekarier kan erbjuda på distans. Det kan till exempel vara att svara på elevers och lärares frågor, informera, ge tips, och hjälpa till vid inloggning eller när tekniken krånglar. En del skolbibliotekarier ger ännu mer stöd genom skolbibliotekets webbsida och konton i sociala medier.

 Det här är en spännande tid vi lever i - kanske lite väl spännande - och det goda som kommer ut från detta är att lärare och skolbibliotekarier lär sig hantera det digitala på nya sätt.

En skolbibliotekarie

 De flesta skolbibliotek hade redan innan pandemin ett utrymme på skolans webbplats eller både på lärplattform och webbplats. Men när all undervisning sker på distans förstärker skolbiblioteken sin digitala närvaro.

Skolbibliotekarier stöttar elever och lärare digitalt genom att

 • dagligen lägga ut tips och länklistor till elever och lärare på skolans lärplattform eller annan digital samarbetsyta.
 • hjälpa lärare med frågor om databaser och filmtjänster som de vill använda i sitt arbete. Många lärare vill testa olika gratistjänster, men här gäller det att vara vaksam på att en gratistjänst på sikt kan gå över till en betaltjänst. Skolbiblioteken abonnerar ofta på olika databaser och skolbibliotekarien har god koll på olika avtal och kan bistå lärare med goda råd här.
 • bistå elever med att komma åt bibliotekets databaser hemifrån om detta är möjligt utifrån den licens som skolan eller kommunen har tecknat med leverantören.
 • chatta med eleverna som då får tips på material eller annan hjälp med sitt skolarbete. På gymnasiet rör det sig ofta om gymnasiearbetet som kräver informationssökning, källkritik och hantering av referenser. Eleverna kan också dela sitt arbete med såväl lärare som skolbibliotekarie och få återkoppling.
 • vid behov delta i lärarnas distansundervisning som görs även under normala omständigheter. Lektionsplaneringen sker då ofta via olika digitala verktyg och samarbetsytor.
 • publicera sina digitalt genomförda lektioner på skolans lärplattform eller annan typ av gemensam samarbetsyta.

Film: undervisning med digitala verktyg Länk till annan webbplats.

Läs hur skolbiblioteket på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar arbetar digitalt, på Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats Länk till annan webbplats.

Dessutom förbättrar vi skolbibliotekets webbsida och försöker förtydliga så att eleverna verkligen ska hitta allt de behöver och så lägger vi upp bilder på vårt instagramkonto för att pigga upp eleverna och bidra till att skapa samhörighetskänsla nu när eleverna sitter hemma.

En skolbibliotekarie

Utlåning på förbokade och bestämda tider

 Även om elever på gymnasiet och komvux studerar på distans kan de behöva böcker och annat material från skolbiblioteket.

Om skolan är stängd underlättar skolbibliotekarier bokutlåningen genom att

 • ha utlåning på skolan under bestämda eller förbokade tider så att elever kan hämta biblioteksböcker och annat material eller för att få it-hjälp. Detta har fått ske vid dörren eller på något särskilt avhämtningsbord på skolan.
 • tillfälligt sluta med att kräva tillbaka låneböcker för att eleverna inte ska känna sig tvungna att komma till skolan för att lämna tillbaka en bok. En skolbibliotekarie har tipsat om att låna om alla böcker samtidigt för en hel klass.
 • uppmuntra elever att skicka in bokbeställningar. Om en elev inte kan få tag i en viss bok via andra kanaler kan skolbibliotekarien på en del skolor skicka hem den till eleven.
 • ge elever tillgång till e-böcker och ljudböcker, hjälpa till att skapa konton och bistå vid inloggningsproblem.
 • förmedla talböcker till elever med läsnedsättning genom att hjälpa till med egen nedladdning och tillgången till Legimus från Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Det finns också möjlighet att skapa tillfälliga konton för elever som har en tillfällig läsnedsättning.
 • lägga ut listor över arkiv med fria e-böcker på nätet så att lärare kan hitta dem.

Vi har under en längre tid arbetat med att få eleverna att använda sig av bibliotekswebben som jag och min kollega har skapat, därför är det den vi använder oss av nu. De har information där om hur de kan använda biblioteket under distansstudier, bokningsformulär (för videosamtal), livechatt, program och ämnesguider m.m.

En skolbibliotekarie

Fria e-böcker, ljudböcker och e-resurser på Stockholms stadsbiblioteks webbplats Länk till annan webbplats.

Kom igång med Legimus – för skolbibliotek på Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats Länk till annan webbplats.

Läsa med digitala verktyg på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Boksamtal och läsinspiration online

 Många skolbibliotekarier prövar olika digitala boksamtal, bokprat och andra lässtimulerande aktiviteter. Skolbibliotekarier använder sociala medier för att ge boktips – men också för att ge följarna ögonblicksbilder av den dagliga verksamheten.

Skolbibliotekarier bedriver lässtimulerande arbete på distans genom att

 • använda sociala medier för att tipsa om böcker eller lägga inspelade boktips eller bokprat på kanaler som eleverna använder.
 • genomföra bok- eller textsamtalen digitalt med hjälp av olika verktyg, till exempel någon tjänst där elever kan chatta med varandra om en bok de har läst.
 • prova på att arrangera digitala bokcirklar på sådana tider som passar lärare eller elever.
 • arrangera frågetävlingar och boklotterier digitalt, exempelvis som en aktivitet under Världsbokdagen i slutet av april.

Modulen Text i en digital värld på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Digitala boksamtal på Pedagog Stockholms webbsidor Länk till annan webbplats.

Medie- och informationskunnighet på distans

 Skolbiblioteket spelar en viktig roll för att tillsammans med lärare öka elevers kunskaper i informationssökning och källkritik. Det är kunskaper som är extra viktiga under kristider när många är oroliga och det sprids felaktig information.

Skolbibliotekarier medverkar i undervisning om medie- och informationskunnighet på distans genom att

 • ge tips på böcker, resurser och metoder för den som följer ett skolbibliotek i sociala medier. Skolbibliotekarierna bidrar också till att avslöja myter och annat som sprids under pandemin.
 • delta vid behov i distansundervisningen av elever, hålla genomgångar eller ge olika former av digitalt stöd.
 • publicera inspelade lektioner eller genomgångar av informationssökning, källkritik och upphovsrätt på webben, i sociala medier eller på skolans lärplattform.
 • använda skärminspelningsprogram för att demonstrera olika strategier för informationssökning på nätet.
 • spela in instruktionsfilmer för att visa hur bibliotekets databaser används och hur inloggningen går till.

Använd gärna följande taggar när ni lägger ut bilder från er verksamhet i sociala medier:

 • #skolbibcorona – för att visa skolbiblioteksverksamhet under pandemin
 • #skolahemma – för hemarbete och distansarbete

Nätverk för skolbibliotekarier

Coronapandemin är en helt ny situation för skolan som väcker många frågor hos både personal och elever. Skolbibliotekarien är ofta ensam i sin yrkesroll och kan behöva kontakta kollegor för att få veta hur de arbetar i en förändrad skolvardag. Den kontakten får i de flesta fall ske digitalt. Skolverkets skolbiblista används flitigt liksom Facebook-gruppen Skolbibliotekssamtal. Det finns också en Facebook-sida Bibliotek i coronakris där bibliotekarier tipsar varandra om olika sätt att arbeta på.

Nätverka med andra skolbibliotekarier Länk till annan webbplats.

Business as usual fast lite annorlunda. Tänker att det ska bli intressant att om ett år analysera vad som hände, och inte hände, när skolorna gick över till distansundervisning. Efter detta kan nog inget bli som vanligt igen, tror jag.

En skolbibliotekarie

Senast uppdaterad 13 januari 2022

Innehåll på denna sida