Vägledning av nyanlända i skolan

Samtal om framtiden med nyanlända kan innehålla utmaningar. Tre artiklar kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och om språkliga asymmetrier.