Syvspindeln - en digital metodbank

I syv-spindeln kan du hitta och dela inspiration för studie- och yrkesvägledning i alla skolformer. Lektionsupplägg och syv-planer filtreras på skolform, särskolformerna ingår i grund- och gymnasieskolan. Det finns också möjlighet att beskriva ämnesområde istället för ämnen.

Hitta upplägg i syv-spindeln

Det är fritt att söka och använda det material som finns i Syv-spindeln. Genom att använda de olika filtren begränsar du urvalet.

Här hittar du metodbanken syvspindeln Länk till annan webbplats.

Undervisningsupplägg kan vara allt från en lektionsplanering i ett enskilt ämne till ett ämnesövergripande arbete. Uppläggen är taggade med de ämnen som berörs, årskurser och skolform.

Syv-planer kan vara en plan i ett enskilt ämne eller en plan som inbegriper flera ämnen eller ämnesområden. Planen kan vara för ett läsår, eller för längre tid. De kan gälla för en hel skola eller för en hel kommun. Syv-planerna taggas med respektive skolform.

Annat är material som är användbart för studie- och yrkesvägledning. Det kan vara artiklar, filmer eller annat som du vill tipsa om.

Registrera konto

För att kunna lägga in material behöver du ha registrerat ett konto och vara inloggad i syvspindeln. Du behöver ha en e-postadress när du registrerar ditt konto. Genom att du registrerar kontot, godkänner du att Skolverket lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s datalagringsdirektiv (2018:218).

Ladda upp material

När du är inloggad kan du ladda upp material som du vill dela med dig av. På Min sida kan du välja vilken typ av material det är: undervisningsupplägg, syv-plan eller annat. I uppläggen kan du bifoga ett eller flera dokument och länkar till olika webbplatser. Det går även att bifoga en bild eller en youtubevideo. Observera att det endast går att bifoga antingen en bild eller en video. Om ingen media ska bifogas ska alternativet Inget vara ifyllt.

Du kan välja att spara ditt upplägg och publicera vid ett senare tillfälle, eller skicka för publicering direkt. Tänk på att dina upplägg inte ska innehålla personuppgifter av känslig natur, varken i fritext eller i länkade dokument, bilder och videoklipp. Alla upplägg granskas av Skolverket innan de publiceras. Om ditt upplägg av någon anledning inte godkänns återfinner du upplägget under knappen Ej godkändaMin sida.

Revidera material

Det material som du laddat upp kan du uppdatera genom att klicka på revidera vid ditt upplägg. Alla ändringar skickas för godkännande till Skolverket.

Ta bort ditt konto

Skolverket kan avaktivera eller radera ditt konto. Skicka begäran om att avaktivera eller radera konto till syv@skolverket.se från det e-postkonto som är registrerat i syvspindeln. Ditt uppladdade material finns ändå kvar i metodbanken. Om du vill att även ditt uppladdade material ska raderas, behöver du göra det själv via ditt eget konto innan du begär att Skolverket avaktiverar eller raderar ditt konto.

Kontakt

Om du behöver kontakta Skolverket om syv-spindeln ska du skicka mejl till syv@skolverket.se.

Senast uppdaterad 09 november 2021