Utveckla medarbetarnas eller din egen yrkesroll och bli handledare för elever

Skolverkets handledarutbildning ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och stärker dig eller dina medarbetare i rollen som handledare.

Gå en webbaserad handledarutbildning

Skolverket erbjuder en webbaserad handledarutbildning för dig som tar emot elever från gymnasieskolan och vuxenutbildningen på din arbetsplats. Handledarutbildningen består av en introduktion och en fördjupning om handledning och om lärlingsutbildning. 

  • Du får veta vad som förväntas av din arbetsplats och av skolan.
  • Du lär dig mer om elevens behov i mötet med arbetslivet, samt om handledarens roll i apl.
  • Du får bland annat se filmer, fundera över dilemman och svara på testa-dig-själv-frågor.
  • Du gör den på egen hand i din egen takt.

Tidsåtgång

Handledarintroduktionen tar totalt fyra timmar att gå igenom. Räkna också med en del tid för egna reflektioner.

Registrera dig här

Du registrerar dig med namn, mailadress och ett lösenord. Efter fullföljd utbildning skriver du själv ut ditt intyg.

Gå till aplhandledare.skolverket.selänk till annan webbplats

Handledarintroduktionens fyra moduler

1. Jag och eleven

Hur handledaren kan förbereda sig genom att ta reda på vem eleven är, till exempel bakgrund, intressen och framtidsplaner. Handledaren får reflektera över hur det är att vara ny på jobbet.

2. Vara förberedd

Här klargörs och diskuteras:

  • fördelningen av ansvaret mellan handledaren, läraren och eleven
  • hur eleven kan tas emot på ett välkomnande sätt
  • hur planeringen av apl-perioden kan gå till
  • inblick i arbetsmiljöfrågor, gymnasial yrkesutbildning och skolans värdegrund

3. Handleda och lära

Om förutsättningar för lärande och hur lärande sker i ett socialt samspel. Handledaren får pröva reflektiva samtal som en metod för lärande och utveckling.

4. Följa upp och återkoppla

Här ges vägledning i hur konstruktiv återkoppling kan ges och bli en del i elevens lärande.

Fördjupning om handledning och lärlingsutbildning

Fördjupningsdelen handlar om hur handledaren kan arbeta för att stödja och stimulera elevens lärande, när eleven gör en större del av utbildningen som apl. Ta del av metoder för långsiktig planering och detaljplanering av elevens arbetsmoment. Få kunskap i vad det innebär att följa och vara delaktig i en annan persons utveckling.

Kontakt på Skolverket

christina.gronvik@skolverket.se

Handledarutbildning på din arbetsplats

Skolverket erbjuder också handledarutbildning på arbetsplatsen. Du som arbetsgivare kan kostnadsfritt boka en regional handledarutbildare som kommer till din arbetsplats och genomför handledarutbildning med dina medarbetare utifrån era behov och önskemål.

Vid intresse kontakta aplhandledarutbildare@skolverket.se

Dekal till arbetsplatser för genomförd handledarutbildning

När du/ni har genomfört handledarutbildningen kan din arbetsplats få en klisterdekal att sätta upp på till exemepel dörr, fönster eller bilruta. Den finns också i digitalt format för webbsidor. Vänd dig till skolan du tar emot elever från för beställning.

Dekal som säger här pågår yrkesutbildning med utbildade handledare.
Senast uppdaterad 14 december 2018