Elevens tid på apl

Noggranna förberedelser gör tiden på apl värdefull för eleven. Både handledare och elever behöver hjälp med förberedelser från skolans lärare.