Lärlingar på arbetsplats. handel och administration. yrkesprogram gymnasiet.

Gå en webbaserad handledarutbildning

Handledarutbildningen består av en introduktion och en fördjupning om handledning och om lärlingsutbildning.