Organisera arbetet med att anordna prao

Prao är en samverkansmodell mellan skola och arbetsliv där eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.