Lärlingar på arbetsplats. handel och administration. yrkesprogram gymnasiet. Arbetsmiljö

Elevers arbetsmiljö på arbetsplatsen

Att ta emot en elev på en arbetsplats innebär också ett ansvar för elevens arbetsmiljö.