IUP med omdömen i grundsärskolan

I de fall du inte sätter betyg gör du istället skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Du gör en IUP en gång per år i anslutning till ett av utvecklingssamtalen.