Ingen får mobba dig

Som elev ska du få en bra utbildning och känna dig trygg i skolan. Det har du rätt till. Här får du veta mer om vilka rättigheter du har och vad rättigheterna betyder.

Ingen får mobba eller kränka dig

Skolan ska vara en trygg plats. Det betyder att du aldrig ska behöva vara rädd, bli mobbad, retad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt i skolan. Varken av någon annan elev eller av någon lärare. Att bli mobbad kan vara att inte få vara med, bli bortvald eller retad. Mobbning kan också vara att någon skriver något elakt, eller lägger ut bilder på dig, på nätet trots att du inte vill det. Skolan har ansvar för att ingen elev ska behöva råka ut för det.

Om du inte mår bra i skolan

Skolan ska arbeta för att ingen elev ska bli mobbad eller dåligt behandlad. Om det ändå händer ska du direkt prata med en vuxen, antingen på skolan eller någon annan som du litar på.

Skolan ska ingripa direkt

När personalen på skolan får reda på att någon blivit utsatt för mobbning ska den som driver skolan snabbt ingripa och utreda situationen. Skolan måste snabbt hjälpa dig och arbeta för att stoppa mobbningen eller den kränkande behandlingen. Det är jätteviktigt att du är trygg och mår bra i skolan.

Om skolan inte hjälper dig

Om du inte tycker att du får det stöd som du har rätt till kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Läs mer om anmälan och hur du gör på Skolinspektionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du utsätts för diskriminering, blir sämre behandlad till exempel på grund av ditt kön eller din religion, så är det viktigt att du även då tar kontakt med en vuxen. Du kan också vända dig till DO, Diskrimineringsombudsmannen, för att få hjälp. Läs mer om diskriminering på DOs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du har rätt att lära dig på din nivå

Det är meningen att du ska lära dig saker i skolan. Vissa behöver mer tid på sig, andra lär sig fortare. Vissa ämnen kanske är svårare än andra. Oavsett om du tycker det är lätt eller svårt i skolan ska läraren hjälpa dig att lära dig så mycket som möjligt utifrån dina förutsättningar.

Du har rätt att få hjälp

Om du tycker att något är för svårt eller om du inte förstår har du rätt att få hjälp. Lärare brukar upptäcka när elever tycker att det är svårt, men om din lärare inte har märkt att du behöver hjälp ska du säga till. Du kan prata med din lärare eller någon annan vuxen i skolan.

Du kan få hjälp på olika sätt

Din lärare kan hjälpa dig genom att förklara på ett annat sätt eller ge dig andra uppgifter som passar dig bättre. Läraren ska försöka förstå hur du lär dig bäst och ska också hjälpa dig att förstå hur du lär dig bäst.

Läs mer om rätt att få hjälp under Rätt till stöd i skolan.

Om du tycker att det är för lätt

Om du redan kan det ni går igenom på lektionerna i skolan ska du berätta det för din lärare. Då kan din lärare ge dig andra eller svårare uppgifter som passar din kunskapsnivå.

Lugn och ro – studiero

För att du ska kunna arbeta och lära dig saker i skolan behöver du ha studiero. Det har alla elever rätt till. Om någon eller några elever i klassrummet inte arbetar med den uppgiften som läraren har bestämt utan i stället pratar högt eller stör på något annat sätt blir det rörigt och stökigt. Då kan det bli svårt att koncentrera sig och arbeta. För att det ska bli lugn och ro behöver det finnas regler på skolan för vad man får göra och inte göra. De reglerna ska eleverna vara med och ta fram och de kallas för ordningsregler.

Läs mer om vad skolan har rätt att göra för att skapa arbetsro under Ordningsfrågor, regler och studiero.

Senast uppdaterad 09 november 2018