Vad kan jag göra om skolan gjort fel?

Om du upplever att skolan inte följer lagen ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Om det gäller förskolan vänder du dig till förskolechefen. Hjälper inte det kan du vända dig till kommunen eller det företag som driver skolan. Du kan också vända dig till Skolinspektionen för att göra en anmälan.

Källor: 2 kap. 9-10 §§ skollagen (2010:800), 6 kap. 10 § skollagen (2010:800), 4 kap. 8 § skollagen (2010:800), 26 kap. 3 § skollagen (2010:800).

Läs mer om hur du gör en anmälan till Skolinspektionen på skolinspektionen.selänk till annan webbplats

Publicerades den 05 april 2018 klockan 10:32.