Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond

Pojkar som är duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. De som saknar föräldrar eller är släkt med Ida Sohlberg väljs ut i första hand.

Skolverket förvaltar stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond och utser en nämnd som hanterar ansökningarna och fattar beslut om stipendierna.

Tid för ansökan och beslut

Ansökningsperioden är mellan den 14 januari och den 28 februari 2019. Senast den 28 februari måste Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond ha fått ansökan.

Nämnden i Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond beslutar om stipendier senast den 27 mars 2019 och skickar samma vecka meddelande till alla sökanden per mail eller post.

Kriterier

För att söka stipendium ska du:

  • vara pojke och gå i svensk skola,
  • vara duktig i skolan,
  • vara en bra kamrat och trevlig mot andra, samt
  • ha dålig ekonomi.

  Dessa dokument behöver du

  Allt det här måste du styrka i din ansökan. Du ska därför skicka in följande dokument:

  1. Ett personligt brev (ansökan) som beskriver din situation och dina familjeförhållanden. Kom ihåg att skriva ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer och hemadress i ansökan. Observera att stipendiet inte kan sökas åt någon annan. Det är alltså du som söker som ska formulera brevet.
  2. En bestyrkt kopia av ditt senaste betyg. Bestyrkt betyder att en myndig person ska skriva på med namn och telefonnummer för att intyga att det är en kopia av ditt betyg. Observera att det måste vara en kopia av det allra senaste betyget du skickar.
  3. Ett intyg om dina familjeförhållanden som är skrivet av en vuxen person som känner dig och kan intyga hur din situation ser ut.
  4. Ett intyg som styrker att du är en god kamrat och trevlig mot andra som är skrivet av rektor, kurator, mentor, tränare eller klassföreståndare. Det som står i punkt 3 och 4 kan skrivas i samma intyg.
  5. Dokumentation som styrker din och dina vårdnadshavares ekonomiska situation. Skicka kopia av slutskattsedel för dig själv och för dina vårdnadshavare. Om det inte finns kan du istället skicka utdrag ur skatteregistret för senaste året eller ett sammandrag av kontrolluppgifter för det senaste året. Samtliga dokument får du via Skatteverket.

  Det är mycket viktigt att du skickar in rätt handlingar. Kontrollera att alla dokument som står på denna lista är bifogade innan du skickar ansökan. Om du inte kan skicka in något av begärda dokument måste du förklara varför.

  Det går att komplettera med handlingar efter att din ansökan är inskickad men senast den 1 mars måste vi ha fått kompletteringarna. Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond kommer inte att behandla ansökningar som vi får efter den 28 februari eller ansökningar som saknar något av de begärda dokumenten utan en godtagbar förklaring.

  Ansök här

  Ida Sohlbergs studiefond
  Skolverket
  106 20 Stockholm

  Eller mejla samtliga handlingar som pdf: e-post till stipendium@skolverket.se

  Välkommen med din ansökan!

  Så här hanterar Skolverket personuppgifter för Ida Sohlbergs studiefond

  Det är av allmänt intresse att stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond kan utbetala pengar till berättigade sökande. Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond företrädd av Skolverket. Det är Kammarkollegiet som gör utbetalningarna till stipendiemottagarna för stiftelsens räkning. Det innebär att de behöver få ta del av de personuppgifter som behövs för att fullgöra den uppgiften. De är därmed personuppgiftsbiträde och det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal med Kammarkollegiet, som säkerställer korrekt hantering av dina personuppgifter.

  Personuppgifterna sparas så kort tid som möjligt med utgångspunkt i varför de behöver behandlas. Om stipendium beviljas kommer personuppgifterna att vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter som längst sju år. Om stipendium inte beviljas kommer personuppgifterna att sparas som längst till och med den 31 december det år du ansökt. Själva ansökan med tillhörande bilagor sparas som längst till och med den 31 december det år du ansökt, oavsett om stipendium beviljas eller inte.

  Här kan du läsa mer om hur Skolverket hanterar personuppgifter och dina rättigheter: Så här hanterar Skolverket personuppgifter

  Senast uppdaterad 29 mars 2019

  Stipendier ur Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

  Enligt Ida Sohlbergs testamente (daterat Kalmar den 18 september 1933) ska stipendier utdelas till "vid skolor i Sverige studerande, behövande, för begåvning och gott uppförande kända ynglingar. Fader- och moderlösa äga företräde, så ock sådana som kunna bevisa sig vara släkt med donator".