Vad gäller för studiero och disciplinära åtgärder?

Det ska finnas ordningsregler på alla skolor och i fritidshemmet. Ordningsreglerna ska tas fram tillsammans med eleverna och följas upp.