Så arbetar vi för ökad trygghet och studiero

Bergsjöskolan i Göteborg om samarbete med Skolverket för att stärka skolans arbete med att utveckla sin undervisning i högstadiet.