Bli behörig genom validering

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller kvalificerad för ett arbete. Även du som redan har formella betyg kan bli validerad. På så sätt förkortar du tiden på en utbildning och slipper läsa det du redan kan.

Här kan du läsa mer om vart du ska vända dig för att bli validerad, det vill säga få din kunskap och kompetens kartlagd och bedömd på ett strukturerat sätt.

Jag vill studera

På gymnasiet eller komvux

Har du kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning, anpassa nivån eller kanske förkorta tiden så att du inte behöver läsa det du redan kan? Kontakta i första hand din kommun.

Vanliga frågor om validering

På högskola/universitet

  • Har du kunskaper och kompetenser från arbetslivet eller annan verksamhet som du vill använda för att komma in på en högskoleutbildning?
  • Har du oavslutade studier som du vill tillgodoräkna dig på ett högskoleprogram? Vänd dig till det lärosäte du vill studera på och begär att få din reella kompetens bedömd. 
  • Har du yrkeskunskaper du vill använda för att komma in på rätt utbildning? Kontakta lärosätet du vill studera vid. 
    länk till annan webbplats

Mer information hittar du på Studera.nulänk till annan webbplats

På yrkeshögskola

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Kontakta utbildningsanordnaren.

Mer information hittar du på webbplatsen för Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH)länk till annan webbplats

Jag vill arbeta