Årets skolbibliotek 2019

Skolbiblioteket på Alléskolan i Åtvidaberg har tilldelats utmärkelsen Årets skolbibliotek 2019. Priset, som består av äran, ett diplom samt ett författarbesök, delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen.

Motiveringen löd: En väl strukturerad och integrerad verksamhet som är tydligt kopplad till målen i läroplanen. Höga ambitioner för alla elever oavsett deras skilda förutsättningar samt att utvecklingen följs upp och stöttas på flera olika plan. Inom MIK har de pilotklasser skolan satsat på uppvisat bra resultat i nationella prov. Detta bygger skolbiblioteket nu vidare på för progression mellan årskurserna. Trots de utmaningar som möter en skolhuvudman i en mindre kommun, förmår skolbiblioteket erbjuda en uthållig och långsiktig verksamhet som ger kunskap, kraft, glädje och inspiration till både elever och personal.

Film: Så arbetar Alléskolans bibliotek, 2019 (tid 02:51)

Priset delades ut av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman på Bokmässan i Göteborg torsdag 26 september 2019 kl 17:00 på seminariet ”Prisat vare skolbiblioteket!”.

Nationella skolbiblioteksgruppenlänk till annan webbplats

Årets skolbibliotek 2019 tilldelas Alléskolan! Åtvidabergs kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Juryn delar också ut två hedersomnämnanden som går till Gymnasieskolan Spyken i Lund och Stapelbäddsskolan i Malmö.

Tidigare vinnare

Årets skolbibliotek 2018: Gymnasiebiblioteket på Bessemerskolan i Sandviken

Årets skolbibliotek 2017: Bibliotekarier och skolbibliotek som samarbetar i Kävlinge

Årets skolbibliotek 2016: gymnasieskolan Polhem i Lund

Årets skolbibliotek 2015: Hjulsbroskolan i Linköping

Årets skolbibliotek 2014: Centrumskolan i Växjö

Årets skolbibliotek 2013: Celsiusskolan i Uppsala

Årets skolbibliotek 2012: Nacka gymnasiebibliotek 

Årets skolbibliotek 2011: Norra Fäladens skolområde i Lund

Senast uppdaterad 03 mars 2020