Skapa ett skolbibliotek för alla

Visst går det att skapa ett skolbibliotek som möter elevers olika behov. Det handlar till exempel om att erbjuda tillgängliga medier och böcker på elevernas modersmål.

Talböcker och tillgängliga medier

Nedan finns länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier.

Kom igång med talböcker och lättläst

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) berättar vad du, som ansvarar för utlån av tal- och punktskriftsböcker till personer med läsnedsättning, behöver kunna. Informationen vänder sig till alla typer av bibliotek.

Kom igång med talböcker, Legimus.se, Myndighetens för tillgängliga medierlänk till annan webbplats

Använd Legimus.se

Legimus.se är MTM:s bibliotek. Här kan du låna och beställa talböcker, böcker på punktskrift med mera. Här finns dessutom information för bibliotek.

För bibliotek, Legimus.se, Myndigheten för tillgängliga medierlänk till annan webbplats

Tre råd på vägen

 • Testa tekniken själv först så att du blir mer säker på den. Saker man inte gör ofta glöms lätt bort.
 • Var inte rädd för att fråga! Hitta gärna en kontaktperson i din kommun som kan svara på dina frågor eller ta kontakt med Myndighetens för tillgängliga mediers svarstjänstlänk till annan webbplats.
 • Besök MTM:s och Legimus webbsidor. Där finns aktuell information, instruktionsfilmer och vanliga frågor om talböcker och andra tillgängliga medier.

Samarbeta med lärare

 • Samarbeta med lärare som arbetar med barns läsning till exempel svensklärare, klasslärare och speciallärare. De känner bäst till elevernas läsförmåga och kan tala om vilka elever som behöver extra stöd.
 • Arbeta för ett tillåtande klimat på skolan bland lärare och elever. Det ska vara ok att läsa på olika sätt.
 • Kom ihåg att även yngre elever kan lyssna på talböcker. Deras läslust kan stimuleras och väckas om de får lyssna på litteratur ibland.

Sprid information om talböcker på skolan

Sprid kunskaperna om talböcker på skolan. Prata gärna om talböcker och lättläst litteratur i olika sammanhang, på möten och konferenser. Du kan också sprida kunskap genom att:

 • Visa upp att biblioteket arbetar med talböcker. Skylta!
 • Länka till en inspirationsfilm på skolbibliotekets webbplats. Hos Legimus hittar du filmen ”Legimus och talböcker” som vänder sig till unga vuxna samt filmen ”Välkommen till talböckernas värd” som har barn och ungdomar som målgrupp.
 • Ta del av informationen Stöd i dagligt arbete.

Inspirations- och instruktionsfilmer på Legimus.se, Myndigheten för tillgängliga medierlänk till annan webbplats

Stöd i arbete med talböcker, Myndigheten för tillgängliga medierlänk till annan webbplats

Lär dig mer

 • Om du vill fortbilda dig finns bland annat MTM.s studiedagar och webbinarier, FMLS dysleximässa och informativa webbsidor, som till exempel logopedeniskolan.blogspot.se
 • Ta också del av vad Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Längst ner på sidan finns inspirerande exempel!

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, Specialpedagogisk skolmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Tipsen kommer från Helena Nordqvist, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och Cecilia Persdotter, Malmslättskolan Tokarp, Linköping.

E-böcker i skolbiblioteket

Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med e-böcker. Tipsen kommer från de intervjuade bibliotekarierna.

Innan du startar arbetet

 • Måste det finnas nätverk och internetuppkoppling på skolan.
 • Det trådlösa nätet måste vara dimensionerat för den ökade belastning e-böcker innebär.
 • Eleverna behöver ha tillgång till enheter att läsa e-böckerna på.
 • Är det viktigt att själv lära sig hur e-bokstjänsten fungerar och hur den kan användas i undervisningen, innan den introduceras i klassrummet eller skolans bibliotek.

Under arbetets gång

 • Förklara för eleverna hur e-böckerna fungerar och hur man till exempel gör för att se hur långt man kommit i boken. Det saknas ju paginering i e-böcker.
 • Hjälp gärna eleverna att välja bok för att undvika att alltför stor lästid går åt till det.
 • En del lärare och skolbibliotekarier låter eleverna använda loggbok medan de läser e-böckerna. Där kan de skriva in vilka ord och begrepp i texten som de inte förstår.
 • För att få bra resultat är det bra om lärare och skolbibliotekarie samarbetar.

Ta reda på hur andra gjort

En bra idé kan vara att titta på hur andra har arbetat med e-böcker i skola och skolbibliotek. Här kan du ta del av blogginlägg och filmer från erfarenheter i Växjö, Jönköping och Umeå.
Läshörnan, AV-Media Kronobergs blogglänk till annan webbplats

E-boksläsning pågår i Stockholms skolor, Stockholms stad länk till annan webbplats

Pedagogiskt café om läsning och Läshörnan 24 april 2014 (filmer), Stockholms stadlänk till annan webbplats

Hitta arkiv med e-böcker

Folkbiblioteken (och en del skolbibliotek) brukar länka till arkiv som samlar e-böcker. Här är ett exempel från Bibliotek Uppsala.

Gratis e-böcker på Google bookslänk till annan webbplats

Fria e-böcker, Bibliotek Uppsalalänk till annan webbplats

Hitta fria e-resurser, Internationella biblioteketlänk till annan webbplats

Skapa ett mångspråkigt bibliotek

Nedan finns praktiska tips från Internationella biblioteket och skolbibliotekarier som kommit olika långt i sitt mångspråkiga arbete.

Kartlägg vilka språkgrupper det finns i skolan. Formulera, tillsammans med skolledning och lärare, framför allt i modersmål, en strategi för hur skolbiblioteket kan stödja elever med ett annat modersmål än svenska. Låt gärna kartläggningen av skolans språkgrupper ingå i strategin.

Skriv in mångspråksarbetet i skolbibliotekets och skolans arbets- eller verksamhetsplan. Se till att planen samspelar med kommunens biblioteksplan så att ansvar, roller och samarbetsområden klargörs.

Kungliga biblioteket har tagit fram en skrift för huvudmän och rektorer om hur det går att jobba med mångspråkighet i skolans bibliotek. Tipsa gärna skolledningen om skriften.

Att arbeta med mångspråkighet i skolbiblioteket, Kungliga biblioteketlänk till annan webbplats

Det mångspråkiga biblioteket (UR skola)

Titta gärna på ett klipp ur filmen där tre skolbibliotekarier från Gävle berättar om ett kommunövergripande projekt för att skapa ett mångspråkigt bibliotek. I filmklippet berättar Diana Hedin om hur hon själv är ett levande exempel på nyttan med modersmålsundervisning. Ni får också veta hur skolbibliotekarierna bar sig åt för att ta reda på vilka språk eleverna på de respektive skolorna talar.

Det mångspråkiga biblioteket (UR skola)länk till annan webbplats

Erbjud resurser på de nationella minoritetsspråken

Grundskolan ska ge alla elever kunskap om nationella minoriteternas historia och kultur. De nationella minoritetsspråken, jiddisch, romska, samiska, finska och meänkieli, nämns i flera ämnen i läroplanen. Därför är det angeläget att skolbiblioteken tillhandahåller aktuella fysiska och digitala resurser om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och medier på de minoritetsspråk som lokalt är aktuella. Under 2017-2019 kommer Kulturrådet främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Regionbibliotek Stockholm har några förslag på hur bibliotek kan arbeta:

 • Tillgängliggöra aktuell information och fakta om nationella minoriteter.
 • Uppmärksamma högtidsdagar.
 • Ha utställningar och skyltningar om nationella minoriteter.
 • Synliggöra romaner som handlar om nationella minoriteter.

Material och en guide att undervisa om nationella minoriteter i Sverige

Skolbiblioteken och de nationella minoritetsspråken, Pedagog Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Många sätt att vara människa, Regionbibliotek Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Hitta böcker och fria e-resurser på olika språk

Samarbeta och rådgör med skolans eller kommunens modersmålslärare som kan språken och känner till elevernas olika behov.

Ta hjälp av eleverna att hitta bra böcker – de känner säkert till böcker på egna modersmålet som passar dem och som därför kan passa andra.

Interbib.selänk till annan webbplats är Internationella bibliotekets flerspråkiga webbplats med integrerad katalog. Där finns i stort sett allt stöd och all vägledning tillgänglig och dessutom massor av spännande läsning. En särskild sida tipsar om hur du kan hitta fria e-resurser på olika språk.

Hitta fria e-resurserlänk till annan webbplats: På några ställen finns nationella distributörer av e-medier och e-böcker och som distribuerar till landets bibliotek, men det gäller långt ifrån alla länder. Interbib.se har samlat länkar och samlat på en särskild sida om fria e-resurser. Via Facebook-gruppen Mångspråkigt gymnasiebibliotek kommer också tips om fria e-resurser.

IBBY Europelänk till annan webbplats kan användas för att hitta kvalitetsböcker för barn och unga på olika europeiska språk. Inom varje språkavsnitt föreslås 10 nyligen publicerade böcker. För att se ett urval, klicka bara på det språk du är intresserad av. Åldersgrupp och innehållsbeskrivning saknas.

Pröva att söka i olika bibliotekskataloger med mångspråkig litteratur. Testa till exempel Mångspråksbiblioteket hos Medioteket i Stockholmlänk till annan webbplats. Biblioteket är endast till för stadens elever, men vem som helst kan förstås söka i katalogen. Om du söker på ett språk får du upp böcker som inköpta för att användas på skolor.

Köpa in böcker på olika språk

Använd inköpskanaler som är pålitliga. Internationella Biblioteket delar med sig av mycket information.

Låna in böcker på olika språk

Om ditt skolbibliotek vill låna från IB finns särskilda regler för det.

Skolbibliotek, Internationella biblioteketlänk till annan webbplats

Samarbeta och nätverka

Samarbeta med lärare, skolans eller kommunens modersmålslärare och med folkbiblioteket. En del folkbibliotek har en grupp med särskilt ansvar för mångspråkighet och/eller mångkultur.

Skaffa dig ett utvidgat kollegium! Nätverka med kollegor, ställ frågor och starta diskussioner på Skolverkets forum skolbiblistan och i olika grupper på sociala medier, till exempel Facebookgruppen Mångspråkigt gymnasiebiblioteklänk till annan webbplats.

Sprid information om det mångspråkiga biblioteket

Delta i eller arrangera föräldramöten, träffa gärna elever och föräldrar familj per familj för att ringa in barnens behov och visa på resurser.

Berätta om det mångspråkiga biblioteket på arbetslagsträffar och personalmöten i aulan.

Skylta med dessa böcker lika mycket som du gör med svenska böcker i skolbiblioteket. Kopiera gärna framsidan av några titlar och skapa en affisch.

Internationella biblioteket har material på olika språk som passar i skolbiblioteket. Du kan fritt ladda ned och använda deras mallar, skyltar och broschyrer.

Mallar, skyltar och broschyrer, Internationella biblioteketlänk till annan webbplats

Lär dig mer om mångspråkighet

Delta gärna i fortbildningar och konferenser som arrangeras av Skolverket, Internationella biblioteket eller Nationellt centrum för svenska som andra språk.

Senast uppdaterad 09 januari 2019