Planera examen inom komvux på gymnasial nivå

Verktyget är i första hand ett stöd för studie- och yrkesvägledare för planering av gymnasieexamen inom komvux.

Verktyget Planera din examen inom komvux ger möjlighet att hantera och bedöma vilka nya och gamla kurser som kan ingå i en önskad gymnasieexamen, samt hur dessa förhåller sig till gymnasieskolans program. Verktyget kan bidra till en kvalitetssäkrad studieplanering. Det kan även ge stöd till kommunernas arbete med rätten för vuxna att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högre studier.

Verktyget Planera din examen inom komvux på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 17 januari 2019