Ny webbplats för studievägledning och skolval

Antal elever, andel behöriga lärare och resultat på nationella prov är några av de parametrar du kan använda för att jämföra skolor på den nya webbplatsen Utbildningsguiden. Där finns också information om skolsystemet på sex olika språk.

Utbildningsguiden är gjord för föräldrar och elever från förskoleklass till vuxenutbildning, och för studie- och yrkesvägledare och andra som arbetar med att vägleda elever till rätt utbildning och yrke.

Fyra gamla blir en ny

Den nya webbplatsen ska ersätta de fyra webbplatser som Skolverket tidigare erbjudit för studievägledning. Webbplatserna Välja skola och Om svenska skolan avvecklades under 2019, och Gymnasieinfo och Utbildningsinfo avvecklas under 2020.

Länka om!

Du som länkar till någon av Skolverkets fyra vägledningswebbar bör redan nu ändra länken till: utbildningsguiden.skolverket.se.

Allt för att slippa trasiga länkar framöver, och få en så komplett överblick som möjligt.

Ett regeringsuppdrag till Skolverket

Webbplatsen Utbildningsguiden är ett led i Skolverkets regeringsuppdrag, att se över och utveckla befintliga digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning för att stärka den och bidra till att fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval.

Webbplatsen Utbildningsguidenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 februari 2020