Råd inför prao

Prao kan vara en av flera aktiviteter, som bidrar till att eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val av fortsatta studier och yrkesinriktning.

Prao – en del i elevernas studie- och yrkesval

Elever väljer utbildningsväg bland annat baserat på vad de tror sig vilja arbeta med i framtiden. Valet påverkas också i stor utsträckning av andra faktorer, såsom elevernas kön, sociala och kulturell bakgrund eller funktionsvariationer. Skolans studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse har här en viktig kompensatorisk roll, genom att sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning.

Allmänna råd arbete med studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats

Huvudmannen har ansvaret för att anordna prao för alla elever i grundskolan. Det innebär att huvudmannen ansvarar för att skaffa praoplatser och kvalitetssäkra dem utifrån arbetsmiljölagen.

Om huvudmannens ansvar för prao, samt om att organisera prao

Det innebär syv i bred bemärkelse

Studie- och yrkesvägledning i den breda bemärkelsen är all den verksamhet, som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om:

  • praktiska arbetslivserfarenheter
  • undervisning som rör arbetslivet
  • utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.

Exempel på hur kommuner arbetar med prao

Prao ger eleverna en särskild möjlighet att få konkret erfarenhet av arbetslivet, samt en inblick i förutsättningar och krav som finns i arbetslivet.

Malmö Stads arbete med praolänk till annan webbplats

Sundsvalls kommuns arbete med praolänk till annan webbplats

Göteborgsregionens kommunalförbunds arbete med praolänk till annan webbplats

Uddevalla kommuns arbete med prao länk till annan webbplats

Alla vinner på prao - filmer, inspiration och arbetsmaterial

Här kan du se filmer där elever, lärare, rektor och arbetsgivare berättar om vinsterna med prao för just dem.

Här finns förklarande filmer om prao till olika målgrupper. Kan användas i kommunikation med elever, föräldrar, arbetsplatser och kollegor inom skolan.

Här finns lektionsmaterial om prao

Senast uppdaterad 23 maj 2019