Språkvalet i grundskolan

Eleven ska erbjudas minst två av språken franska, spanska och tyska inför språkvalet i moderna språk.

Elever ska kunna välja mellan minst två av språken franska, spanska eller tyska inför sitt språkval i moderna språk. (9 kap. 5 § skolförordningen)

Eleverna gör sitt språkval senast inför årskurs 6. På Skolverkets webbplats Utbildningsinfo.se kan du läsa om allt som rör språkvalet. Där tar vi upp frågor som meritpoäng, att läsa språk som språkval eller elevens val, eller att byta ut sitt språk i språkvalet i moderna språk mot

  • modersmål
  • förstärkt undervisning i svenska som andraspråk
  • svenska
  • engelska eller
  • teckenspråk

Läs om språkval och meritpoäng på Utbildningsinfo.selänk till annan webbplats

Broschyren "Dags för språkval!" ger elever och föräldrar ett beslutsunderlag inför språkvalet.

Ladda ner broschyren dags för språkval!

Byta språkval

Det är inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval inom ramen för språkvalet. Om eleven vill byta sitt språkval så sent i utbildningen, att det finns ett betygsunderlag för ett slutbetyg (A-F), så ska läraren sätta betyg. Eleven kan alltså inte byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna läsa om språket från början i gymnasieskolan.

Senast uppdaterad 05 februari 2019