Planeringsverktyg för studie- och yrkesvägledare

Här finns planeringsverktyg som stöd för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare.

Planera din examen inom komvux på gymnasial nivå

Verktyget Planera din examen inom komvux ger möjlighet att hantera och bedöma vilka nya och gamla kurser som kan ingå i en önskad gymnasieexamen, samt hur dessa förhåller sig till gymnasieskolans program. Verktyget kan bidra till en kvalitetssäkrad studieplanering. Det kan även ge stöd till kommunernas arbete med rätten för vuxna att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högre studier.

Verktyget är i första hand ett stöd för studie- och yrkesvägledare för planering av gymnasieexamen inom komvux.

Verktyget Planera din examen inom komvux på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Stöd för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvux

Yrkesgrupper som kan ha nytta av verktyg är studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, ämneslärare eller handläggare på Arbetsförmedlingen.

Verktyget kan användas vid vägledning och kartläggning av personer, som har behov av att få sina yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser synliggjorda. Det är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser för att göra det möjligt att matcha individens samlade erfarehet mot innehåll i gymnasiala utbildningar. Verktyget är översatt till ett antal främmande språk, vilket kan underlätta att fler personer får sina yrkeskunskaper synliggjorda.

Stöd för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvuxlänk till annan webbplats

 

Senast uppdaterad 21 november 2018