Verktyg för rörlighet i Europa, yrkesutbildningar

I Europa pågår ett omfattande arbete för att utveckla yrkesutbildningen och underlätta rörlighet mellan länderna för både studerande och arbetstagare.

Samarbetet har resulterat i en rad verktyg och rekommendationer. De handlar bland annat om att synliggöra kvalifikationer, stärka kvalitetsarbetet inom yrkesutbildningen, införa ett meritöverföringssystem och att utveckla samverkan mellan de som bedriver yrkesutbildning i Europa. I Sverige är ansvaret för att införa och informera om dessa olika verktyg fördelat på olika myndigheter.

ECVET - ett system för meritöverföring

EQAVET - kvalitetssäkring av yrkesutbildning

EQF/NQF - gör kvalifikationer synliga

Europass - beskriver och dokumenterar meriter

Livslång vägledning i Europa

Senast uppdaterad 24 juni 2019