Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Apl är en central del av elevens utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Det är huvudmän och rektorer som ska säkerställa att eleverna får apl av god kvalitet. Det kräver arbete med organisering och systematiskt kvalitetsarbete av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Arbetsplatsförlagt lärande, ung tjej i blåställ.

Apl är en central del av elevens utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Apl är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde. Det är huvudmän och rektorer som ska säkerställa att eleverna får apl av god kvalitet.

Organisera och utveckla apl

I arbetet med att organisera och utveckla apl behöver skolan skapa rutiner för planering, genomförande och uppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet. Roll- och ansvarsfördelningen behöver vara tydlig för alla som är inblandade i elevens apl.

Filmer om vad som gäller vid apl

Ta del av tio filmer som beskriver vad som gäller vid apl. Filmerna är ca två minuter långa.

Samtal mellan elev och apl-handledare.

Alla filmer om vad som gäller vid apl

Senast granskad: 2017-05-31