Stöd i utvecklingsarbetet för apl

Skolverket arbetar på flera sätt för stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet (apl).

Tre typer av stöd som Skolverket erbjuder för apl.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl - en central del i elevens yrkesutbildning, film

Nationella apl-utvecklare

Det finns nationella apl-utvecklare som kan bokas av skolledare. De nationella apl-utvecklarna ger stöd i det systematiska kvalitetsarbetet kring apl med betoning på samverkan mellan skola och arbetsplats. Läs mer

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Skolverket erbjuder en apl-utvecklarutbildning för dig som arbetar som yrkeslärare på ett yrkesprogram.

Läs mer

Apl-handledarutbildning

Skolverket har tagit fram en webbaserad apl-handledarutbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever i apl. Utbildningen består av en introduktion samt en fördjupningsmodul. Läs mer

Lärande på arbetsplats i Norden

Genom att byta idéer och erfarenheter kring hur man arrangerar ungdomars och vuxnas lärande på lärlings- och praktikplatser kan de nordiska länderna lära av varandra. Läs mer

Senast granskad: 2017-05-05