Lärande på arbetsplats i Norden

Genom att byta idéer och erfarenheter kring hur man arrangerar ungdomars och vuxnas lärande på lärlings- och praktikplatser kan de nordiska länderna lära av varandra.

I det treåriga utvecklingsprojektet Lärande på arbetsplats i Norden skapas möjligheter för skolor, skolägare, företag, branschorganisationer och yrkesnämnder från Norden att regelbundet träffas för att utbyta idéer och erfarenheter om kvaliteten inom lärande på arbetsplats (LPA). På så sätt hoppas man kunna stimulera det egna utvecklingsarbetet kring lärande på arbetsplats och bidra till ökad kunskap och politikutveckling på nationell och nordisk nivå. Även myndigheter på nordisk nationell nivå med ansvar för yrkesutbildning samarbetar.

Målet med projektet är att möta de utmaningar som de nordiska länderna står inför när det gäller att säkra lärlings- och praktikplatser, öka kvaliteten inom lärande på arbetsplats samt öka andelen som fullföljer utbildning på gymnasienivå
 

Logga: Hållbar nordisk välfärd

Projektet är en del av Hållbar nordisk välfärd - ett program för nya välfärdslösningar till människor i Norden som initierades av Sverige 2013 under det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet.

Hållbar nordisk välfärd (norden.org) Hållbar nordisk välvärd - ppt-presentation (5,7 MB) Redogörelse om Hållbar nordisk välfärd till de nordiska statsministrarnas sommarmöte 2013 (166 kB)

Länderna har träffats åtta gånger för att belysa, analysera och dokumentera olika teman kring lärande på arbetsplats. Mötesplatserna genomfördes i de nordiska länderna enligt ett rullande schema.

En slutrapport lämnades i juni 2016.

Kontakt
Margaretha Allen, projektledare, margaretha.allen@skolverket.se
Gunilla Rooke, svensk koordinator, gunilla.rooke@skolverket.se

Senast granskad: 2016-07-01