Apl-handledarutbildning

Skolverket erbjuder en webbaserad handledarutbildning för handledare som tar emot elever i apl (inklusive lärling). Syftet med utbildningen är att handledaren ska bli väl förberedd för att handleda elevers lärande och veta vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan.

Utbildningen är gratis och öppen för alla, men vänder sig främst till handledare som tar emot elever i apl (inkl. lärling) i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna samt till yrkeslärare och apl-ansvarig.

Utbildningsanordnare kan också använda utbildningen exempelvis vid handledarträffar. Ladda ned vårt informationsblad: Informationsblad till handledare om handledarutbildningen (104 kB)

Till utbildningen

Du registrerar dig med namn, mailadress och ett lösenord på webbplatsen aplhandledare.skolverket.se och kan sedan navigera igenom utbildningen i egen takt. Efter fullföljd utbildning skriver du själv ut ditt intyg. Gå till aplhandledare.skolverket.se

Utbildningens delar

Apl-handledarutbildningen består av en handledarintroduktion med fyra moduler och en fördjupningsmodul om lärlingsutbildning och handledning. Handledarintroduktionen motsvarar cirka två utbildningsdagar och fördjupningsmodulen motsvarar en utbildningsdag. Läs om innehållet i de olika modulerna

Vill din skola bli bra på att utbilda handledare?

Boka en kostnadsfri utbildningsdag på din skola om hur du och dina lärarkollegor kan utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. Gör en intresseanmälan med dina kontaktuppgifter på e-postadress: apl-utvecklare@skolverket.se

Ladda ned vår folder med tips:

Tips för att utbilda handledare med webbutbildningen (812 kB)

Dekal till arbetsplatser

Bild på dekalen med text "Här pågår yrkesutbildning med utbildade handledare"

Nu finns det en dekal som din skola kan dela ut till arbetsplatser där minst en apl-handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket. Beställ dekaler genom att mejla in ifylld blankett till apl-administration@skolverket.se. Öppna/spara ner blanketten (42 kB)

Möjlighet till statsbidrag

Huvudmän med elever som går en gymnasial lärlingsutbildning eller utbildning inom regionalt yrkesvux kan söka statsbidrag för ersättning till arbetsgivare om elevernas handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.  

Godkända apl-handledarutbildningar Statsbidrag för gymnasial lärling Statsbidrag inom regionalt yrkesvux

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Skola och arbetsliv samt vidare studier.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-08-18