Apl-handledarutbildning online

Utveckla din kompetens inom handledning av arbetsplatsförlagt lärande (apl). Med denna utbildning blir du som handledare bättre på att handleda och vet lättare vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan.

Utveckla din handledning av elevers lärande

På utbildningen får du som deltagare ökad förståelse för det arbetsplatsförlagda lärandets roll i elevens utbildning. Du lär dig också mer om elevens behov i mötet med arbetslivet samt om handledarens roll och vilka förväntningar som finns på det arbetsplatsförlagda lärandet.

Handledarintroduktion och fördjupning

Skolverket erbjuder en webbaserad handledarutbildning för dig som tar emot elever i apl (inklusive lärling). Den består av en handledarintroduktion och en fördjupning inom handledning och lärlingsutbildning. Utöver handledarutbildningen hittar du också material för att handleda elever som behöver extra stöd.

Utbildningen passar handledare, lärare och rektorer

Kursen är speciellt utformad för

  • handledare som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
  • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Delar av eller hela utbildningen kan också vara värdefull för

  • rektorer och andra inom skolan som arbetar med apl
  • andra arbetstagare som kommer i kontakt med elever på arbetsplatser
  • personer som ska introducera nyanställda på sin arbetsplats.

Webbutbildning

Apl-handledarutbildningen är en webbutbildning som du gör online på egen hand i din egen takt. Du får bland annat se filmer, fundera över dilemman och svara på testa-dig-självfrågor. Läs om innehållet i de olika modulerna

Tidsåtgång

Handledarintroduktionen tar cirka fyra timmar att gå igenom och fördjupningen tar cirka en timme. Räkna också med en del tid utöver det för egna reflektioner.

Registrera dig här

Du registrerar dig med namn, mailadress och ett lösenord. Efter fullföljd utbildning skriver du själv ut ditt intyg.

Gå till aplhandledare.skolverket.se

Kontakt (på skolverket)

Christina Grönvik

christina.gronvik@skolverket.se

Möjlighet till statsbidrag

Huvudmän med elever som går en gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux kan söka statsbidrag för ersättning när handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.   

Godkända apl-handledarutbildningar Statsbidrag för gymnasial lärling Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Dekal till arbetsplatser

Nu finns det en dekal som din skola kan dela ut till arbetsplatser där minst en apl-handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket. Beställ dekaler genom att mejla in ifylld blankett till apl-administration@skolverket.se. Öppna/spara ner blanketten (42 kB) (42 kB)

Skolverket yrkesutbildning dekal 2018

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Skola och arbetsliv samt vidare studier.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-11-06