Apl-utvecklarutbildning för ökad kvalitet

Hjälp din skola att se hur bra arbetsplatsförlagt lärande kan bli. Genom att lära dig mer om hur du bedriver systematiskt utvecklingsarbete kan du öka kvaliteten på dina elevers apl.

Systematiskt kvalitetsarbete, bedömning och erfarenhetsutbyte om apl

Du som deltar får kunskap för att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete om apl. Du får även verktyg för att bedöma elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet och möjligheten att byta erfarenheter om apl med kollegor. Utbildningen innehåller:

Glasögon med text om utbildningen
  • tillämpning av systematiskt kvalitetsarbete
  • bedömning av elevernas prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
  • att kartlägga arbetsplatser för kvalitetssäkringen av elevens apl
  • förbättra samverkan mellan skola och arbetsplats samt lokala programråd

Vem ska söka till apl-utvecklarutbildningen?

Du som arbetar med apl och har erfarenhet från yrkesutbildning på gymnasial nivå. Efter utbildningen ska du kunna stödja skolans samverkan med arbetsplatser, samt utveckla och säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet om det arbetsplatsförlagda lärandet.

Fysiska träffar

Utbildningen sker vid fysiska träffar på lärosätet. Mellan träffarna får du som deltar kursuppgifter som är nära kopplade till verksamhet på din skola. Deltagarna ingår i basgrupper som träffas både vid utbildningstillfällena på lärosätet och på en lärplattform.

Tidsåtgång

Fem dagar på lärosätet och tre kursuppgifter mellan träffarna.

Studieorter och anmälan

Skolverket betalar resor över 200 kr tur och retur, när du går utbildningen vid det lärosäte som är närmast dig.
Sökande från norra Sverige/Gotland hänvisas till Stockholm universitet/Arlanda.
Anmälan för vårens kurser görs hos respektive utbildningsanordnare via länkar nedan:

Karlstad, Högskolan Väst Göteborg, Göteborgs universitet Linköping, Linköpings universitet Växjö, Linnéuniversitetet Malmö, Malmö Universitet Stockholm, Stockholms universitet Arlanda (för deltagare från Norrland samt Gotland), Stockholms universitet

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta Christina Grönvik via  Mejl CG

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Skola och arbetsliv samt vidare studier.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-11-28