Nationella apl-utvecklare

Nationella apl-utvecklare kan stödja skolor i strategiskt arbete kring arbetsplatsförlagt lärande (apl) med betoning på samverkan mellan skola och arbetsplats.

Gör en bokningsförfrågan

Rektor gör bokningsförfrågan. Inom vuxenutbildningen kan skolledare vid en utbildningsanordnare på entreprenad ersätta rektor.

 1. Fyll i blanketten för bokningsförfrågan. Blankett för bokningsförfrågan (110 kB)
 2. Maila den ifyllda blanketten till oss på adressen apl-utvecklare@skolverket.se . Skriv "Bokning + din ort" i mailets ärenderad.

Detta gör apl-utvecklarna

En nationell apl-utvecklare kan kostnadsfritt stödja skolan med att utveckla rutiner för

 • Systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt lärande
 • Kartläggning för kvalitetssäkring av arbetsplatser
 • Bedömning av elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
 • Samverkan mellan skola och arbetsplats
 • Arbetet med lokala programråd
 • Etablering eller utveckling av lärlingsutbildning
 • Etablering eller utveckling av yrkesintroduktion
 • Etablering eller utveckling av vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

De nationella apl-utvecklarna stödjer skolan i det strategiska arbetet men utför inte praktiska uppgifter som att kartlägga och anskaffa apl-platser eller utforma dokument. Utvecklingsinsatsen sker på skolan i form av dialogmöte med en mindre arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av rektor, lärare och eventuellt annan skolpersonal samt nationell apl-utvecklare.

Så här går stödet till

 1. Rektor fyller i och mailar en bokningsförfrågan.
 2. Nationell apl-utvecklare tar kontakt med rektor och planerar insatsen.
 3. Insatsen genomförs på skolan.
 4. Skolans utvecklingsarbete fortsätter under rektors ledning.
 5. Nationella apl-utvecklare följer upp arbetet med rektor.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta:

christina.gronvik@skolverket.se eller cecilia wigerstad@skolverket.se

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Skola och arbetsliv samt vidare studier.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-06-01