Många möjligheter efter en yrkesutbildning

Efter en yrkesutbildning i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen är möjligheterna många. Eleven blir förberedd för ett visst yrke, men kan också studera vidare på t.ex. yrkeshögskolan eller högskolan. Under yrkeslivet finns stora möjligheter att fortsätta utvecklas. Att välja väg är något man kan göra flera gånger i livet.

Börja jobba

Inom flera branscher är det stor brist på arbetskraft. Därför är möjligheterna stora att få jobb direkt efter en yrkesutbildning. Utbildningen kan också skapa möjlighet att starta eget företag inom yrkesområdet. Prognoser för arbetsmarknaden inom olika branscher (Arbetsförmedlingen) Starta eget företag (Arbetsförmedlingen)

Studera på yrkeshögskolan

På yrkeshögskolan finns möjlighet att utbilda sig vidare inom yrket eller något annat område. Yrkeshögskoleutbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år). Läs mer på yrkeshogskolan.se

Studera på högskolan

För att studera vidare på högskola krävs att eleven har läst de kurser som ger grundläggande behörighet. De kan läsas både på gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Vissa utbildningar kräver dessutom särskild behörighet. Läs mer om grundläggande behörighet

Arbeta eller studera i Europa

Både under och efter en yrkesutbildning kan man studera eller arbeta i Europa. I Europa samarbetar länder för att utveckla yrkesutbildningen och underlätta rörlighet för både studerande och arbetstagare.  Läs om verktyg för rörlighet i Europa

Senast granskad: 2014-03-31