Råd och vägledning för arbetet med Kommunernas aktivitetsansvar

"Råd och vägledning för arbetet med Kommunernas aktivitetsansvar" är ett stöd, som syftar till att stärka likvärdighet och kvalitet i kommunernas aktivitetsansvar. Stödet utgår från våra allmänna råd. Tipsa gärna oss om du känner till något som kan vara av intresse för andra att ta del av.

Skolverkets allmänna råd för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

De allmänna råden har tagits fram som ett stöd för planering, genomförande och utveckling för kommuner och andra aktörer i arbete med kommunernas aktivitetsansvar. De allmänna råden med kommentarer, samt hänvisningar till bestämmelser bör läsas i sin helhet. Elevernas möjligheter till att fullfölja sin utbildning ökar när kommunerna stärker kvalitén i sitt arbete. Det kan på sikt innebära att aktivitetsansvaret kan begränsas i omfattning.

Det här är allmänna råd för kommunernas aktivitetsansvar

1. Att styra och leda arbetet

2. Löpande identifiera, informera och kontakta

3. Lämpliga individuella åtgärder ska erbjudas

4. Dokumentationsansvar

5. Förande av register

Stöd för planering, genomförande och utveckling av aktivitetsansvaret

Råden ska följas om man inte handlar på ett annat sätt, som gör att man ändå uppfyller kraven i bestämmelserna. Allmänna råd ska användas om man upptäcker osäkerhet i tillämpning av regler, med syftet att öka kvalitet och likvärdighet. Allmänna råd kan även användas då man uppfattar allvarliga brister, som exempelvis kan påverka elevers rättssäkerhet.

Andra aktuella allmänna råd från Skolverket

Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete

Skolfs 2012:98

Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie­ och yrkesvägledning

Skolfs 2013:180

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Skolfs 2014:40

Allmänna råd med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Skolfs 2012:34

Kontaktuppgifter för att lämna in tips

marianne.lindbla@skolverket.se

Senast granskad: 2017-08-28