Detta är Lärlingscentrum

På uppdrag av regeringen har Skolverket startat ett lärlingscentrum. Målet är att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Gymnasial lärlingsutbildning finns inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.

Lärlingscentrum arbetar långsiktigt, aktivt, uppsökande, utåtriktat och konsultativt med insatser riktade till olika målgrupper. Vi stödjer huvudmän och skolor, samt arbetslivsorganisationer och arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl). 

Detta gör Lärlingscentrum

  • Sprider kunskap och främjar intresse för gymnasial lärlingsutbildning.
  • Skapar mötesplatser riktade till olika målgrupper för att stärka och utveckla lärlingsutbildning.
  • Ger vägledning och konsultation till de som redan arbetar med lärlingsutbildning och de som ännu inte startat. 
  • Möjliggör nätverksbyggande för de som arbetar med lärlingsutbildning.
  • Stöttar vissa enskilda initiativ och utvecklingsprojekt inom skola-arbetsliv.

Kontakt

Behöver du någon att bolla med?

Kontakta Lotta Naglitsch, föreståndare för Lärlingscentrum: larlingscentrum@skolverket.se eller telefon: 08 - 527 334 89.

Hur andra skolor arbetar med lärlingsutbildning, Frågor om konferenser:

Björn Wärnberg, nationell lärlingssamordnare.
bjorn.warnberg@uddevalla.se eller telefon 0522-697668,
och 0761 - 17 23 70.

Nationell apl-utvecklare, strategiskt arbete arbetsplatsförlagt lärande.

Läs mer om nationella apl-utvecklare

Våra regionala lärlingsutvecklare

Stefan Karlsson (stefan.karlsson@skolverket.se)
08-52733315

Kerstin Littke (kerstin@littkekonsult.se)
0706-671439

Skolor som tar emot studiebesök

Uddevalla gymnasieskola, Uddevalla
Janolov Simmon, rektor
Janolov.simmons@uddevalla.se
0522-697546

Dragonskolan, Umeå
Fredrik Sandström, SYV och lärlingskoordinator
fredrik.sandstrom@umea.se
090-16 24 68, 070-279 06 64    

Malmö Lärlingscenter, Malmö
Anna Andersson, rektor
anna-lena.x.andersson@malmo.se
0734-043162

Almåsgymnasiet, Borås
Lena Sanneklint, Lärlingskoordinator
Lena.sanneklint@edu.boras.se
0768-887753

Senast granskad: 2017-01-23