Lärlingscentrum

På uppdrag av regeringen har Skolverket startat ett lärlingscentrum. Målet är att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Gymnasial lärlingsutbildning finns inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.

Lärlingscentrum stödjer huvudmän och skolor, samt arbetslivsorganisationer och arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl). 

Detta gör Lärlingscentrum

Vi sprider kunskap och främjar intresse för gymnasial lärlingsutbildning genom att:

  • skapa mötesplatser riktade till olika målgrupper för att stärka och utveckla lärlingsutbildning.
  • stötta vissa enskilda initiativ och utvecklingsprojekt inom skola-arbetsliv.
  • ge vägledning och konsultation till de som vill starta lärlingsutbildning och till de som redan arbetar med lärlingsutbildning. 

Vi möjliggör också nätverksbyggande för de som redan arbetar med lärlingsutbildning.

Kontakt

Kontakta Lotta Naglitsch, föreståndare för Lärlingscentrum: larlingscentrum@skolverket.se eller telefon: 08 - 527 334 89.

Hur andra skolor arbetar med lärlingsutbildning, samt frågor om konferenser:

Björn Wärnberg, nationell lärlingssamordnare.
bjorn.warnberg@uddevalla.se eller telefon 0522-697668,
och 0761 - 17 23 70.

Nationell apl-utvecklare, strategiskt arbete för arbetsplatsförlagt lärande.

Läs mer om nationella apl-utvecklare

Våra regionala lärlingsutvecklare

Staffan Hallström, nordre.parten@gmail.com
0700-818645

Cecilia Tellström, cecilia.tellstrom@skolverket.se
0733 77 30 94  

Skolor som tar emot studiebesök

Gymnasiesärskolan på Viskastrandsgymnasiet, Borås
Lennart Granberg
lennart.granberg@edu.boras.se
076-6230826

Uddevalla gymnasieskola, Uddevalla
Janolov Simmon, rektor
Janolov.simmons@uddevalla.se
0522-697546

Dragonskolan, Umeå
Fredrik Sandström, SYV och lärlingskoordinator
fredrik.sandstrom@umea.se
090-16 24 68, 070-279 06 64    

Malmö Lärlingscenter, Malmö
Anna Andersson, rektor
anna-lena.x.andersson@malmo.se
0734-043162

Almåsgymnasiet, Borås
Lena Sanneklint, Lärlingskoordinator
Lena.sanneklint@edu.boras.se
0768-887753

Läs om Lärlingsutbildning Läs om Gymnasial lärlingsanställning

Senast granskad: 2016-06-01