Ta emot en lärling

Genom att ta emot en lärling på arbetsplatsen kan företag stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Det kan också vara en chans att säkra kompetensförsörjningen inom företaget.

Att det finns lärlingsutbildning på gymnasieskolan är ganska nytt. Det betyder att eleverna går ett vanligt yrkesprogram, men är ute halva tiden på ett eller flera företag

Handledaren – förebild i yrket

På arbetsplatsen ska eleven ha en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling. Det är viktigt att handledaren är lämplig för uppgiften och ges tid att ta hand om, handleda och instruera lärlingen under den tid som eleven är på arbetsplatsen.

Handledaren följer också upp elevens kunskaper och utveckling tillsammans med läraren på skolan. Handledaren utvärderar också elevens arbete för att läraren ska få ett underlag för betygsättning.

Skolverket har en handledarutbildning som du kan göra på webben för att förbereda dig som rollen som handledare. Läs mer om handledarutbildning

Statsbidrag

Arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar. Det är skolhuvudmannen som söker bidraget, men arbetsgivaren bestämmer hur det ska användas. Läs mer om statsbidrag för lärlingar

Kontakta skolan

Är du intresserad av att ta emot en lärling? Vänd dig till en gymnasieskola nära dig och anmäl ditt intresse.

Här hittar du alla huvudmän och gymnasieskolor som erbjuder gymnasial lärlingsutbildning. Kommuner och skolor som hade lärlingar hösten 2015 (172 kB)

På gymnasieinfo.se kan du hitta kontaktuppgifter till gymnasieskolor. Sök skola (Gymnasieinfo.se)

Film, Ta emot en lärling, Anders Övfergård

Senast granskad: 2016-03-18