Vara lärling i gymnasieskolan

I många kommuner kan du välja att gå ett yrkesprogram som lärling. Det innebär att du får lära dig ett visst yrke genom att fördela din tid mellan skolbänken och en eller flera arbetsplatser.

Som lärling får du samma kunskaper och yrkesexamen som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan, men lär dig på ett annat sätt genom att du deltar mer i det riktiga arbetet på en arbetsplats.

Halva tiden går du i skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena (som till exempel idrott och svenska) och ibland vissa delar av yrkesämnena. Halva tiden av din utbildning är du på en eller flera arbetsplatser.

Som lärling får du erfarenhet och kontakter i arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i karriären. Du har också ett stort ansvar. Du förväntas delta aktivt på arbetsplatsen och måste anpassa dig till de villkor som gäller där.

Din lärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Skolan har ansvar för din utbildning och finns där och stöttar dig om det skulle dyka upp något problem.

Olika kommuner har olika många lärlingsplatser. Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilka möjligheter du har där du bor.

Efter en lärlingsutbildning är möjligheterna många. Du blir förberedd för ett visst yrke, men kan också studera vidare på till exempel yrkeshögskolan eller högskolan.

Senast granskad: 2014-11-12