Förebygg avhopp från gymnasiet

Skolverket erbjuder huvudman och gymnasieskolor processtöd för att minska antalet elever som inte slutför sina studier.

Förebygg avhopp och reducera risker för utanförskap

Du som är huvudman eller rektor kan boka ett processtöd för förebyggande arbete med att öka andelen elever som slutför sina gymnasiestudier.

Oavslutade gymnasiestudier ökar risken för att individen senare i livet står utan arbete och blir beroende av försörjningsstöd. Dessutom ökar risken för utanförskap. För samhället innebär det minskade intäkter och ökade kostnader.

Beprövade metoder med positiva resultat

Idag finns metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet för att minska avhopp. Kommuner som har deltagit i insatser med dessa metoder som grund, har fått positiva resultat i minskade avhopp och i ökade kunskapsresultat för eleverna.

Läs om Plug innovation
Läs om #jagmed, Svenska ESF-rådet

Så går insatsen till

Under sammanlagt tre halvdagar träffas processtödjare, rektor och arbetslag som rektor har utsett.

  • En processtödjare från Skolverket inleder med att bidra med fakta och kunskaper inom området.
  • Efter en gemensam kartläggning och analys skapar vi en strategi för fortsatt utveckling.
  • Rektor och arbetslag äger sedan ansvaret för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet.

Så bokar du processtöd

Anmäl intresse via mejl: forebygg@skolverket.se

Så går det till att boka en processtödjare

Senast granskad: 2017-05-08