Studie- och yrkesvägledning

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven där skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val i övergången mellan skola och arbetsliv.

Läs mer på våra sidor om studie- och yrkesvägledning

Det gäller våra elevers framtid! - hjälp dem att göra väl underbyggda val! Utbildningen Skola-Arbetsliv

Utbildningen Skola-Arbetsliv vänder sig främst till grupper av lärare och studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Den går ut på att lärare ska integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen – utan att det kostar mer undervisningstid. Utbildning sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och landets regioner och län. Kontakta Skolverket om ni är intresserade av att få utbildningen till er region.

Utbildningen Skola-Arbetsliv

Senast granskad: 2016-02-29