Yrkesutbildning i Europa

EU:s medlemsländer, EES/Efta-länderna (Island, Norge, Lichtenstein), Kroatien, Makedonien och Turkiet samarbetar för att förbättra resultaten och kvaliteten på Europas yrkesutbildningar. Samarbetet har också som mål att göra yrkesutbildningarna mer attraktiva.

Fyra ungdomar i skolkorridor Länderna samarbetar om yrkesutbildning på alla nivåer och mellan många olika grupper, till exempel beslutsfattare, utbildningsanordnare, lärare och arbetsmarknadens partner.

Samarbetet innebär bland annat att man kommer överens om gemensamma mål för utveckling av yrkesutbildningen i Europa, utbyter erfarenheter och god praxis, följer upp och rapporterar regelbundet.
 

Euroguidance - om vägledning för internationell rörlighet

Senast granskad: 2013-04-18
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner