ReferNet/Cedefop

ReferNet är ett europeiskt nätverk som arbetar med att samla in, analysera och sprida infomation om yrkesutbildning.

Yrkesutbildning i Europa - en svensk översikt

Skolverket har publicerat en översikt över svensk yrkesutbildning. Översikten är en del i en serie rapporter om yrkesutbildning i EUs medlemsstater samt Norge och Island. Rapporterna har tagits fram av de olika ländernas representanter i ReferNet, ett nätverk som har inrättats av Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training).

Yrkesutbildning i Europa - en svensk översikt (506 kB) Sweden: VET in Europe - country report (Cedefop), 2016

Cedefop - ett europeiskt center för yrkesutbildning

Cedefop är ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning och har sitt säte i Thessaloniki, Grekland. Centret har till uppgift att stödja kommissionen och att främja yrkesutbildning (Vocational Education and Training, VET), inom EU.

Centret ska också utveckla och sprida en gemensam VET-policy samt öka medvetenhet och förståelse för VETs roll inom det livslånga lärandet.

Läs mer om Cedefop Kontakta Cedefop

Policy för europeisk yrkesutbildning

Sök bland Cedefops publikationer

Cedefop i sociala medier

Cedefop på Facebook Cedefop på Twitter

Om ReferNet

ReferNet inrättades av Cedefop för att möta efterfrågan på information som möjliggör jämförelser mellan medlemsländerna vad gäller deras utveckling och politik kring yrkesutbildning. Skolverket är den svenska representanten i ReferNet.

På Cedefops webbplats kan du läsa och ladda hem samtliga länders rapporter om yrkesutbildning m.m.
Läs mer om ReferNet

Nyheter

Pressmeddelanden och nyheter från Cedefop.

Cedefop Newsletters

Briefing Notes

Nyheter om yrkesutbildning i Europa

Pressmeddelanden från Cedefop

Aktuella utlysningar från Cedefop

Lediga jobb inom Cedefop

Konferenser

Här hittar du nationella konferenser och events.

Cedefops konferenskalender

Senast granskad: 2016-08-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner