Verktyg för rörlighet i Europa

I Europa pågår ett omfattande arbete för att utveckla yrkesutbildningen och underlätta rörlighet mellan länderna för både studerande och arbetstagare.

Samarbetet har resulterat i en rad verktyg och rekommendationer. De handlar bland annat om att synliggöra kvalifikationer, stärka kvalitetsarbetet inom yrkesutbildningen, införa ett meritöverföringssystem och att utveckla samverkan mellan de som bedriver yrkesutbildning i Europa.

Här kan du läsa mer om de olika verktygen:

ECVET - ett system för meritöverföring EQAVET - kvalitetssäkring av yrkesutbildning EQF/NQF - gör kvalifikationer synliga Europass - beskriver och dokumenterar meriter Livslång vägledning i Europa VNFIL - erkänna tidigare lärande

I Sverige är ansvaret för att införa och informera om dessa olika verktyg fördelat på olika myndigheter.

Senast granskad: 2014-02-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner