Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Gymnasiesärskolan ger eleverna en god grund för att söka arbete, studera vidare och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling.

Gymnasiesärskolan är mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Alla nationella program inom gymnasiesärskolan ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (apl) i minst 22 veckor. En elev i gymnasiesärskolan kan gå utbildningen antingen på en skola eller på en eller flera arbetsplatser.

Lärlingsutbildning är ett alternativ inom gymnasiesärskolan och kan börja det första, andra, tredje eller fjärde läsåret.

Senast granskad: 2014-02-03
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner