Yrkesutbildning i gymnasieskolan

En elev som går ett yrkesprogram i gymnasieskolan får lära sig ett yrke. Den som har examen från ett yrkesprogram kan börja jobba direkt, starta eget eller läsa vidare på yrkeshögskolan eller högskolan.

Alla som går ett yrkesprogram går minst 15 veckor av utbildningen på en arbetsplats, så kallad apl (arbetsplatsförlagt lärande). Lärlingsutbildning innebär att eleven går mer än halva sin utbildning på en arbetsplats. Arbetsgivare är med och påverkar yrkesutbildningarna för att de ska bli så bra som möjligt.

Alla elever på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden.

För att komma in på ett yrkesprogram i gymnasieskolan krävs godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen. 

Ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen

Försöket med ett fjärde år på teknikprogrammet är också en yrkesutbildning. Det vänder sig till elever som avslutat teknikprogrammet och som vill gå ett år till på gymnasiet för att få en gymnasieingenjörsexamen som ger goda möjligheter att få ett jobb direkt. Ett fjärde år för gymnasieingenjörsexamen

Introduktionsprogram

För den som inte är behörig till gymnasieskolan finns fem olika introduktionsprogram. Genom att gå ett introduktionsprogram kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedd för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. 

Vilket introduktionsprogram eleven ska gå beror bland annat på vilka målen med din utbildningen är.

De fem programmen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Ett annat alternativ för den som inte är behörig, är att gå kvar upp till två år till i grundskolan. Introduktionsprogram

Riksrekryterande utbildningar

Utöver de nationella programmen finns flygteknikutbildningen, marinteknikutbildningen, sjöfartsutbildningen, tågteknikutbildningen och yrkesdansarutbildningen. Dessa fem utbildningar är riksrekryterande, vilket betyder att elever från hela landet kan söka dem på samma villkor. Riksrekryterande utbildningar

Yrkesdansarutbildningen

Syftet med yrkesdansarutbildningen är att erbjuda eleverna en yrkesutbildning
i klassisk balett och modern nutida dans. Målet för utbildningen är att eleverna ska bli anställningsbara på nationella och internationella dans- och balettscener. Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm ger utbildningen. Yrkesdansarutbildingen
 

Senast granskad: 2015-10-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner